תקנון האתר

תקנון האתר

כללי
ברוכים הבאים לאתר א.ש רהיטים בע"מ המשמש כחנות למכירת מוצרים ושירותים באופן מקוון.
כל האמור באתר ובתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
השימוש והרכישה דרך אתר א.ש רהיטים כפופה לתנאים המפורטים להלן והם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילי האתר ובעליו.
המשתמש באתר, בעצם שימושו, מביע את הסכמתו לכל תנאי השימוש באתר ולכל הכללים החלים על המשתמש בו. כמו כן מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכל תנאי התקנון באתר ומקבלם וכי לא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר ומפעיליו או נגד כל אדם מטעם המפעיל למעט טענות הקשורות בהפרת תקנון זה.
רק התנאים המופיעים בתקנון זה יחייבו את המפעיל או בעל האתר כלפי המשתמש המבצע פעולות באתר.
כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר בפועל.
מחיר המוצר הוא המחיר שהיה נקוב ביום ביצוע ההזמנה.
בעלי האתר ומפעיליו שומרים על זכותם לשנות תקנון זה מעת לעת אולם שינוי שיבוצע יחול רק על רכישת מוצרים ושירותים שהוזמנו לאחר השינוי.
במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים תגברנה הוראות תקנון זה על כל הוראה או פרסום אחר.
מפעילי האתר או בעליו לא אחראים לתוכנם של קישוריות (לינקים) המופעים באתר א.ש רהיטים בע"מ או לכל פרט אחר הקשור לאותם הקישורים/

המכירות
א.ש רהיטים בע"מ מאפשרת לכם הלקוחות לרכוש את המוצרים ישירות ממפעלנו, המוצעים על ידנו בדרך מהירה וקלה ובמחירים תחרותיים.
כל מוצר יוצג בדף מכירה שבו יוצגו פרטים מלאים על אותו מוצר. במידה ופרט או פרטים אינם ברורים לכם אנא צרו קשר טלפוני לבירור הנושא לפני ביצוע ההזמנה על ידיכם.
רשאים לבצע הזמנות באתר רק בני 18 ומעלה שיש להם כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלי כתובת מגורים ואשר ברשותם כרטיס אשראי בר תוקף.
א.ש רהיטים בע"מ רשאית למנוע מגולש באתרה את האפשרות לבצע הזמנה האתר על פי שיקול דעתה וללא הודעה מראש.
המכירה תהיה תקפה רק לאחר קבלת אישור לעסקה חברת כרטיסי האשראי.
במידה שהעסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה כדי שיפעל להסדרת האישור להשלמת העסקה. ספירת ימי האספקה תחל מיום אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. אם האישור מחברת כרטיסי האשראי לא יתקבל עד תום 7 ימים ממועד ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אזי א.ש רהיטים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה.
מסירת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית והמוסר פרטים כוזבים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ואזרחיים כלפיו.
א.ש רהיטים בע"מ מציגה מוצרים ושירותים ואת מחיריהם כפי שנקבע מראש כולל זמן אספקה. לחלק מהמוצרים מלאי מוגבל או כמות מוקצבת מוגבלת למכירה והרכישות תאושרנה עד לסיום הכמות המוקצבת. הרכישה מותנית באישור זה.
בהרשמה או רכישה באמצעות אתר א.ש רהיטים מאשר הלקוח, מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת הלקוחות הנמנים על תפוצת הדיוור הישיר של א.ש רהיטים . ניתן להסיר את הרישום מרשימת התפוצה בכל עת.
המוצרים המוצגים באתר אינם מיועדים לשימוש מוסדי או מסחרי והם לשימוש ביתי בלבד אלא אם צוין אחרת.
יש לציין כי התמונות באתר הם לצורך המחשה בלבד, יכול להיות שיחולו שינויים בין התמונה או הצבע והמוצר במציאות, בין היתר מכיוון שהמוצרים מוצגים על גבי מסך מחשב.
איקונים וכל מידע ו/או חומר כתוב לרבות תמונות, גרפיקה, סמני מסחר, לוגו וכיוצא בזה, הינם בבעלותה של א.ש רהיטים בע"מ ו/או מי מטעמה.

אספקת המוצרים
א.ש רהיטים בע"מ ידאגו לאספקת המוצר לכתובת שהוקלדה בדף ההזמנה, (אלא אם סוכם אחרת), תוך המועד הנקוב בדף המוצר. האספקה תתואם טלפונית עם המזמין יומים לפני ההתקנה אולם אם מכל סיבה לא יוכל המזמין לקבל את המוצר/ים באותו מועד תדחה האספקה והמזמין לא יוכל לטעון שהמוצרים לא סופקו במועד המובטח.
תתכן סטיה של 1%-2% מהמידות הנקובות בדפי המוצר והמזמין לא יוכל לטעון שהמוצרים שסופקו אינם תואמים את הזמנתו במידה ואכן תחול סטיה שכזאת. כמו כן סטיה שכזאת לא תהווה עילה לביטול ההזמנה.
א.ש רהיטים בע"מ יפעלו כדי לספק את המוצר/ים בהתאם לתנאי האספקה שצוינו בדף המוצר, בכפוף לתשלום מלא עבור המוצר/ים.
א.ש רהיטים בע"מ לא יהיו אחראים לאיחור באספקת המוצר במקרים הבאים:
כוח עליון.

שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

3. כל סיבה שהיא שאינה בשליטת א.ש רהיטים בע"מ .
אספקות המוצרים ,בתשלום דמי ההובלה או ההובלה וההרכבה, יהיו מבאר שבע בדרום ועד לחדרה בצפון להוציא ישובים הנמצאים מעבר לקו הירוק או ישובים מרוחקים מהערים הגדולות, אלא אם סוכם אחרת בכפוף לתשלום נוסף ובכפוף למועד האספקה שיסוכם טלפונית .
המוצרים אינם מיועדים להרכבה עצמית. אין אפשרות לאיסוף עצמי של המוצרים אלא אם סוכם אחרת. איסוף עצמי מבטל את אחריותנו למוצר.
תחול תוספת מחיר של 50 ש"ח לכל קומה החל מהקומה השלישית במידה והמוצר או חלקו לא נכנס למעלית או שאין אפשרות להעלותו בבטחה דרך חדר המדרגות יוזמן מנוף במידה ויהיה צורך במנוף. עלות המנוף תהיה על חשבון הלקוח . תשלום עבור המנוף ישולם ע"י הלקוח .דמי הובלה והתקנה  ישולמו ע"י הלקוח למתקין בסיום ההתקנה
למניין ימי האספקה יחשבו רק ימים א-ה לא כולל חגים, ערבי חגים וחול המועד.

ביטול עסקה
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע שבמידה ובחרת לבטל את העסקה רשאית א.ש רהיטים בע"מ לגבות מהמזמין דמי ביטול בשיעור של  5% ממחיר המוצר במידה ושולם באמצעות כרטיס אשראי, יתווספו עלויות חברת כרטיסי האשראי בסך 3% מסכום הרכישה. הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו תוך 48 שעות מיום ההזמנה ..
הוראות סעיף זה לא יחולו על:
1. מוצרי מזון או טובין פסידים;
2. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
3. טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן;
4. טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם;
טובין אשר הותקנו בבית הלקוח
טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
טובין פסידים –  מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעסק (מוצרים שהורכבו בבית הלקוח או מזרנים שאריזת הניילון העוטפת אותם נפתחה).
כאמור לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים שהורכבו אפילו באופן חלקי. במידה וא.ש רהיטים בע"מ אישרה החזרת מוצרים שאינם ברי החזרה במסגרת החוק אזי מסכום ההחזר יקוזז גם סכום עלות ההובלות ההרכבה והפירוק כמפורט (גם אם לא שולם.

ביטול קניה יעשה ע"י פניה לשירות בכתב לשירות הלקוחות באמצעות משלוח פקס ל: 08-9266085 או הודעת דואר אלקטרוני: es527556@gmail.com בציון סיבת הביטול.
במידה ולאחר ביצוע רכישה של מוצר יתברר כי המוצר אזל רשאית א.ש רהיטים בע"מ לבטל את המכירה ולהחזיר לרוכש את מלוא התמורה שנתקבלה ממנו בעבור מוצר זה.
א.ש רהיטים בע"מ רשאית לבטל הזמנה אם נפלה טעות קולמוס במחיר או בתיאור המוצר.

דיון ושיפוט
הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט ברמלה בלבד.

אחריות
תקופת האחריות הינה לשנה מלאה מיום אספקת הסחורה, אלא אם צוין אחרת בדף המוצר.

אחריות על מנגנון ארונות הזזה 10 שנים.
הצגת טופס הזמנה היא תנאי לתוקף האחריות.
אנו מתחייבים לתקן או להחליף המוצר או חלק ממנו כתוצאה משימוש בחומרים פגומים או פגם בייצור.  לחברה בלבד ההחלטה בהתאם לשיקול דעתה האם להחליף או לתקן חלק כלשהוא או את המוצר כולו.
לא תינתן אחריות על מוצרים שנפגמו כתוצאה ממגע עם מים.
האחריות לא תהיה בתוקף במקרה של מוצר שהורכב בבית הלקוח, (כגון ארון קיר, מערכת שינה, מזנון או פריט אחר),אשר לא הורכב ע"י מתקין מוסמך מטעם החברה או במידה והפריט הוזז ממקומו שלא ע"י מתקין מוסמך מטעמנו או מוצר שפורק והורכב בשנית שלא ע"י מתקין מוסמך על ידנו.
אחריות למזרנים: למזרנים שניתנת להם אחריות יצרן של שנה ההובלה לתיקון תהיה ע"י הלקוח או על חשבונו. למזרנים, ההובלה מבית הלקוח וחזרה תהיה ע"י הלקוח או על חשבונו. אין אחריות לבד /לתפירה של המזרנים.
אין להזיז/לדחוף/להרים את המוצר לאחר הרכבתו בבתיכם ע"י המרכיב מטעם חברת א.ש לידעתכם שינוי מיקום הרהיט על ידכם לאחר הרכבת הרהיט בביתכם מבטל את תוקף האחריות. אין לפתוח את דלתות הארון מעבר לזווית של 90 מעלות. אין לפתוח דלת ומגירה יחד בעת ובעונה אחת. בזמן פתיחת המגירות אין להישען על המגירות. את המגירה אין למלא פריטים מעבר לגובה חזית המגירה. אין להרטיב את המוצר במים. התזה של מים על הרהיט, הצטברות שלוליות מים על השולחן או סביב רגלי הרהיט בעת ו/או לאחר שטיפת הרצפה. יש לנגב את רגלי הרהיט במטלית יבשה לאחר סיום שטיפת הרצפה. כדי לנקות יש להשתמש במטלית רכה ולחה בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים: פוליטורה,אמוניה,כוהל,אצטון ו/או חומרים ממיסים אחרים. האחריות תינתן רק בהתאם למילוי הוראות היצרן. הובלה והרכבה נעשתה ע"י מרכיבים מטעם חברת א.ש בלבד. המוצר נשאר במקום ההרכבה בלבד. האחריות אינה חלה על קילופים בצבע, הופעת עיניים או שינוי טקסטורה של העץ. האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר. האחריות אינה חלה על פגם הנובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר. השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל בהתאם להוראות היצרן. המוצרים מגיעים בחלקים המוצרים לא ארוזים.

אבטחת האתר
א.ש רהיטים בע"מ נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים מתבצעת בטכנולוגיית SSL בצורה מוצפנת.

א.ש רהיטים מתחייבת לא להעביר פרטי לקוחות לצד ג.

שירות לקוחות
בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות
בדואר אלקטרוני  es527556@gmail.com
בטלפון 08-9108787
בפקס: 08-9266085
א.ש רהיטים בע"מ  מאחלת לכם חווית קניה נעימה!

לפרטים נוספים חייגו
התחל שיחה
1
שלום!
איך אפשר לעזור?